สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2015 เวลา 15:29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียด

 
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 05 มกราคม 2015 เวลา 15:46


คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในวัดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 05 มกราคม 2015 เวลา 15:16

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังก่ล่าวนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  รายละเอียด

 
พรปีใหม่ ๒๕๕๘
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 เวลา 10:17


พระปีใหม่ ๒๕๕๘ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์เพื่อพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัด
วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 17:00

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้พร้อมกันพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพุทธศาสนาสถาน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ ๒๕๐ คน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมมือในการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 15:29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าวนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 15:23

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว นำเข้าบัญชีเงินฝากของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  รายละเอียด

 
การทอดผ้าป่าให้กับวัดที่ไม่สามารถรับกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 18 พฤษจิกายน 2014 เวลา 16:40


นายมานะ  ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้นำคณะจากองค์กรมัคค์ นำโดย นายประเสริฐ  อุทัยเฉลิม ประธานองค์กรมัคค์ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้มาทอดผ้าป่าให้กับวัดในจังหวัดนราธิวาส ที่ไม่สามารถรับกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๓ วัด ได้แก่ วัดเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง วัดหิรัญวดี อำเภอตากใบ และวัดเกาะสวาด อำเภอตากใบ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพุธที่ 12 พฤษจิกายน 2014 เวลา 14:12

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้รับการประสานงานจากองค์กรมัคค์ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ระดมปัจจัยจากส่วนกลาง มาถวายให้กับวัด/ที่พักสงฆ์ ในจังหวัดนราธิวาสที่ไม่สามารถรับกฐิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอนิมนต์เจ้าอาวาสพร้อมด้วยไวยาวัจกร (ตามรายชื่อแนบ) เพื่อมารับมอบปัจจัยดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยขอให้นำอนุโมทนาบัตรมาในวันดังกล่าวด้วย  รายละเอียด

 
การย้ายที่ทำการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษจิกายน 2014 เวลา 16:24


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ย้ายที่ทำการจากเดิม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น ๓ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มาตั้งอยู่ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๔ ๒๖๘๓
หมายเลขโทรสาร ๐ ๗๓๕๔ ๒๖๘๔
เว็บไซต์ : http://nwt.onab.go.th
e - Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้217
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้596
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1385
mod_vvisit_counterเดือนนี้5191
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5870
mod_vvisit_counterทั้งหมด343124

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 54.145.188.41
,
Now is: 2015-01-28 01:50

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ