ผู้อำนวยการสำนักงาน

      

 

นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสเบอร์โทรศัพท์  :  0 659 831 732

Email : saraban_narathiwat@onab.go.th

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,374