(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)สำเนา_มติ_ครม_18ก_พ_65_การขยายเวลาใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่.pdf |
pdf (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) ประกาศหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม ลว.17มิย64.pdf |
pdf ร่างเนื้อหาแผนแม่บทแร่_2NearFinalDraft_v4.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,468