งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ

 

     

งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ  เป็นเทศกาลสำคัญของอำเภอสุไหงโก-ลก ประกอบด้วยขบวนแห่เจ้าแม่รถบุปผชาติ ขบวนเชิดสิงโตและมังกร การเข้าทรงแสดงอภินิหาร สำหรับภาคมหรสพมีการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ กำหนดจัดงาน เดือน ๓ ของจีน เมษายน-พฤษภาคมของทุกปี 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,374