เทศกาลอาหารจานเด็ดสุไหงโก-ลก

      

เทศกาลอาหารจานเด็ดสุไหงโก-ลก เป็นงานรวบรวมอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรม  และการแสดงจากศิลปิน จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,468