พศจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรม Kick Off การกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายศิรพลย์ สิงห์มณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรม Kick Off การกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ คลองระบายน้ำปิเหล็งสายที่ ๔ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,468