พศจ.นราธิวาส จัดประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,374