พศจ.นราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อระวังชี้แนวเขต ณ วัดพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายภาคิน รอดสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อระวังชี้แนวเขต กรณีมีผู้ขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน ซึ่งมีเขตติดต่อกับ วัดพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,468