พศจ.นราธิวาส เข้าร่วมการรับมอบเครื่องดนตรีไทยพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายศิรพลย์ สิงห์มณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายประสิทธิ์ บุญละเอียด นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการรับมอบเครื่องดนตรีไทยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเครื่องดนตรีไทย จำนวน ๑๔ รายการ แด่พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยให้กับเยาวชนในชุมชน ณ วัดพรหมนิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 415,468