ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และพัฒนาวัดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุญาตสร้างวัด ณ บ้านน้ำตก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดเชิงเขา อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,568