เงินอุดหนุนพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ศูนย์พิกุลทอง และสำนักงานในเครือกรมประชาสัมพันธ์ จัดถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พิธีวางศิลาฤกษ์ พระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดประสิทธิ์ประชาราม อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อไปทัศนศึกษาสังเวชนียสถานอินเดีย เนปาล พิธีมอบคัมภีร์เทศเฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน"อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,315