ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส 

 

นายวิชัย  ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

นายกิตติศักดิ์  แซ๋โค้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นางทิตยา  แซ่เลี่ยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพชร อินทร์แก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายประสิทธิ์  บุญละเอียด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชญานุศภัฒค์  ชูสิงแค
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุธิมา  นิลละออ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพรรณฤมล   มาเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,129