ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายวิชัย  ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

นายกิตติศักดิ์  แซ่โค้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นางทิตยา  แซ่เลี่ยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพชร  อินทร์แก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายประสิทธิ์  บุญละเอียด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
   
  น.ส. ชญานุศภัฒค์ ชูสิงแค
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
น.ส. พรรณฤมล มาเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,612