ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส 

 


  

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

นายกิตติศักดิ์  แซ๋โค้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นางทิตยา  แซ่เลี่ยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพชร อินทร์แก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายประสิทธิ์  บุญละเอียด
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชญานุศภัฒค์  ชูสิงแค
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุธิมา  นิลละออ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพรรณฤมล   มาเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,084