ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายวิชัย  ทิพรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

เบอร์โทรศัพท์  :  0 659 831 732

Email : nwtonab@gmail.com

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,126