ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๓ วัด

          วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส โดยได้รับมอบหมายจากจังหวัดนราธิวาสออกเยี่ยมเยียนวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๓ วัด ได้แก่ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี วัดตันติการาม และวัดชลธาราวาส อำเภอระแงะ โดยพร้อมนี้ได้ร่วมถวายน้ำดื่มและเครื่องดื่มชงสำเร็จรูป ไว้ด้วย

          อนึ่ง สำหรับวัดที่เสนาสนะชำรุดเสียหาย อยู่ระหว่างการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าไปสำรวจเพื่อจัดทำประมาณการความเสียหาย ในการขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,249