พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

          วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี ในการนี้ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,263