ลงตรวจพื้นที่วัดป่าไผ่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา

          วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจวัดป่าไผ่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,262