พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ และพระโสภณคุณาธาร รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นำคณะพระสงฆ์จังหวัดนราธิวาส ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

 

         วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะสงฆ์ ในการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 สำหรับพระภิกษุ สามเณร จังหวัดนราธิวาส ในเขตอำเภอสุไหงปาดี และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

          นำโดยพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ และพระครูบริหารสังฆานุวัตร เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี นำคณะพระภิกษุสามเณร ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยมีบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดให้ลงทะเบียนฯ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ส่วนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ในเวลา ๑๓.๓๐ น. พระโสภณคุณาธาร รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม ได้นำคณะพระภิกษุสามเณรในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส การรับลงทะเบียนในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        ในส่วนพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จะเปิดให้ลงทะเบียนฯ ในวันพรุ่งนี้ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ณ วัดประชาภิรมย์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่อำเภอตากใบ จะเปิดรับลงทะเบียน ณ วัดบุณณาราม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในส่วนของอำเภออื่นๆ ซึ่งมีพระภิกษุจำนวนน้อย ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ทางอำเภอนั้นๆ ได้ดำเนินการเชิงรุก ด้วยการลงทะเบียนพระภิกษุสามเณรเพื่อฉีดวัคซีน ณ วัดนั้น ๆ โดยตรง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดนราธิวาส มีมาตรการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เชิงรุก เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กับประชาชนทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับพระภิกษุ - สามเณร ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดในชุมชนด้วย โดยดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและให้ได้มากที่สุด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงจากโรค และลดอัตราการเสียชีวิต

        ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส มีจำนวน ๗๙ วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน ๒๑ แห่ง รวม ๑๐๐ แห่ง และมีพระภิกษุสามเณร จำนวน ๓๑๙ รูป

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,449