ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดในเขตอำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

          วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางทิตยา แซ่เลี่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ บุญละเอียด นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่ อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิน จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเจ้าคณะปกครองสงฆ์อำเภอแว้ง - สุคิริน ตามโครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร ตลอดถึงเพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ ของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด จำนวน ๕ แห่ง คือ ๑. วัดสุคิรินประชาราม  ๒. วัดลีนานนท์ ๓. ที่พักสงฆ์โนนสมบูรณ์ ๔. ที่พักสงฆ์บ้านราษฎร์ผดุง อำเภอสุคิริน และ ๕. วัดเขาเข็มทอง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,449