พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามมติมหาเถรสมาคม จำนวน ๕ ครั้ง โดยมีกำหนดการดังนี้

          ๑. วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ วัดประชาภิรมย์ อำเภอเมืองนราธิวาส  เวลา ๑๓.๓๐ น.

          ๒. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ วัดตันหยงมัส อำเภอระแงะ   เวลา ๑๓.๓๐ น.

          ๓. วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ วัดทุ่งคา อำเภอยี่งอ   เวลา ๑๓.๓๐ น.

          ๔. วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก   เวลา ๑๓.๓๐ น.

          ๕. วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี   เวลา ๑๓.๓๐ น.

ในการนี้ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธี สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิท 2019 โดยเคร่งครัด


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
สวดมนต์วันเสาร์.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4365