พศจ.นราธิวาส ร่วมโครงการ "ธรรมะสัญจร" ณ วัดเกาะสวาด อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังธรรม ตามโครงการ "ธรรมะสัญจร" อำเภอตากใบ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วัดเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 176,523