กิจกรรม "วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก" ในวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2565 ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

          วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายกฤษฎา เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส พุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง) ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
          ในการนี้ นายภูมศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,063