นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่กราบสักการะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ และเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่กราบสักการะ พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ และพระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

          ในการนี้ นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ดังกล่าว


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,554