พิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิ พระครูสังฆรักษ์วีระ อุชุจาโร อดีตเจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส (ธ)

          วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดบำเพ็ญกุศลอัฐิ พระครูสังฆรักษ์วีระ อุชุจาโร อดีตเจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส (ธ) เจ้าอาวาสวัดพลับพลาวนาราม ณ วัดพลับพลาวนาราม อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

          โดยมีพระโพธาภิรามมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

          ในการนี้ ได้มีพิธีมอบตราตั้ง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอจังหวัดนราธิวาส (ธรรมยุต) และ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพลับพลาวนาราม แทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วย 

          


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,558