การจัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะปกครองสงฆ์ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

          วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส โดย นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการในการจัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะปกครองสงฆ์ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส โดยมี พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
จังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และองค์กรเครือข่ายฯ ที่เป็นพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฯ
image
ร่วมพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,643