การจัดกิจกรรมถวายสักการะยกย่องพระเถระ "ผู้ควรทำอัญชลี" ประจำปี ๒๕๖๓

           วันที่่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมถวายสักการะยกย่องพระเถระ "ผู้ควรทำอัญลี" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น ๓ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
จังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และองค์กรเครือข่ายฯ ที่เป็นพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฯ
image
ร่วมพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,653