เงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

          วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนิตยภัตประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ให้กับคณะสงฆ์ในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่เรียบร้อย

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
นิตยภัต มค 64.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
จังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และองค์กรเครือข่ายฯ ที่เป็นพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฯ
image
ร่วมพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,587