มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับผู้ขอบรรพชาอุปสมบท และวัด

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม

 - สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอบรรพชาอุปสมบทในช่วงนี้ สามารถใช้ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอในท้องที่มายืนยันต่อเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ได้ เว้นแต่พบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลเป็นลบ ให้กักตัวเองต่อ ๑๔ วัน สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินความเสี่ยงตนเองต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้านล่างนี้

 - รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
มาตรการสำหรับผู้ขอบรรพชาอุปสมบท และวัด.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 202,017