พศจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภูมิศักดิ์  ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ" โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ กันอย่างพร้อมเพรียง


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 201,996