พศจ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรม "เสวนายามเช้า"

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม "เสวนายามเช้า" เพื่อพบปะพูดคุยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หารือข้อราชการต่าง ๆ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 201,979