ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อไปทัศนศึกษาสังเวชนียสถานอินเดีย เนปาล

          วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อไปทัศนศึกษาสังเวชนียสถานอินเดีย เนปาล ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส โดยมีนายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,330