โครงการอบรมพระนวกะ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดนราธิวาส

          วันพุธที่ ๓ สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมโครงการอบรมพระนวกะ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดนราธิวาส สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทใหม่ และที่พรรษายังไม่ครบ 5 พรรษา ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยพระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อคณะสงฆ์


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,286