ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน สิงหาคม 2565

         วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประธานการประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2565 และติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ​​​ของสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,350