พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดนราธิวาส (พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลจำลอง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

          วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดนราธิวาส (พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลจำลอง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยพระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายไพโรจน์ จริตงาม และนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,339