พิธีเปิดโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 10 กรกฎาคม 2565

          วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมมายการ์เด็นส์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิด และร่วมบรรยายพิเศษฯ


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,289