ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2565

          วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.45 น นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี พ.ศ. 2565 และโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,320