โครงการตรวจเยี่ยมวัดของเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

          วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด ที่พักสงฆ์ ร่วมกับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ เขตอำเภอสุไหงโก-ลก นำโดยพระครูประกาศศาสนาคุณ และคณะ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะสงฆ์ พร้อมถวายเครื่องอุปโภค บริโภค ณ ที่พักสงฆ์แก้วโก-ลก ที่พักสงฆ์บ้านทรายทอง ที่พักสงฆ์พรุโต๊ะแดง และที่พักสงฆ์แก้วศิริธรรม


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,278