โครงการทำบุญเยี่ยมวัด วันธรรมะสวนะ ประจำปี 2565 วัดโคกเคียน อำเภอเมืองนราธวิาส

          วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญเยี่ยมวัด วันธรรมะสวนะ ประจำปี 2565 ณ วัดโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยนายสังคม ก่อเกิด นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,320