ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,306