ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

          วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ​​​ของสำนักงาน 

         


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,048