ประชุมคณะกรรมการประเมินผลหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดนราธิวาส

          วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายภูมศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยนายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม

        เพื่อพิจารณาการประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา "สืบสาน รักษา ต่อยอด" เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 หมู่บ้านต้นแบบตามแนวพระราชดำริด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 110,023