ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และพัฒนาวัดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน พร้อมถวายคำแนะนำแก่เจ้าอาวาส และคณะกรรมการวัด ในการดำเนินงานตามแผนฯ ณ วัดสิทธิสารประดิษฐ์  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,074