ประชุมภาค ๑๘ สัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

         วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๑๘ ประกอบด้วย สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จัดประชุมภาค ๑๘ สัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ เจ้าอาวาสวัดดุสิตาราม วรวิหาร เป็นประธานการประชุม

          ในการนี้ พระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส และนายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,137