ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

          วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ของกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพุทธอุทยานเขากงพร้อมติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  ​​​ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยนางทิตยา แซ่เลี่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,093