พิธีมอบประกาศนียบัตรนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดเขานาคา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

          วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2564 คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ให้กับวัดในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดเขานาคา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และวัดป่าไผ่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานในพิธี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีจัดขึ้น ณ วัดเขานาคา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

          ในการนี้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้อ่านประกาศในพิธีดังกล่าว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ถวายอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ และพิธีการฯ


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,143