พิธีปิดศพ พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิตร จิตฺตทนฺโต/วงศ์จันทร์) ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

           วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 น นางทิตยา แซ่เลี่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีปิดศพพระธรรมวงศาจารย์ (นิมิตร จิตฺตทนฺโต/วงศ์จันทร์) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ศรัทธา 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,115