พิธีมอบตราตั้งวัด ตราตั้งเจ้าอาวาส และตราตั้งรักษาการเจ้าคณะตำบล จังหวัดนราธิวาส

          วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส (ธ) จัดพิธีมอบตราตั้งวัดศรีภิญโญศรัทธาราม ตราตั้งเจ้าอาวาสวัดฯ และตราตั้งรักษาการเจ้าคณะตำบล (ธ) โดยมีพระครูสุนทรธรรมวัตร รักษาการเจ้าคณะอำเภอจังหวัด (ธ) เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้ง ณ วัดศรีภิญโญศรัทธาราม อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

          ในการนี้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้อ่านตราตั้งในพิธีดังกล่าว 

          ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดีในพิธี อนึ่ง การจัดพิธีดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดนราธิวาส

           


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,593