การประชุมคณะกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่่ยวข้อง จังหวัดนราธิวาส

          วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,199