การจัดประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ฯ จังหวัดนราธิวาส วันที่ ๓

          วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๔๑๔/๒๕๓๙ และมติที่ ๑๔๓/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม zoom (วันที่ ๓) ณ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีการควบควบและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดนราธิวาส "พื้นที่สีแดงเข้ม"

          ในการนี้ นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกับการสนองงานคณะสงฆ์" และถวายเครื่องอุปโภค บริโภค แก่เจ้าคณะอำเภอที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 

          และในช่วงบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการตรวจเยี่ยม "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ด้านอาคารสถานที่ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,238