พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ 

          วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ 

          โดยนายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสอ่านพระบัญชา การนี้ฝ่ายบ้านเมืองมีนายอำเภอสุไหงปาดี วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ผู้บังกับกองร้อยกรมทหารพรานที่ ๔๘๐๕ แลพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,113