การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือการจัดงานประเพณีวันสำคัญ วันสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

         วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พระโสภณคุณาธาร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเพื่อหารือการจัดงานประเพณีสำคัญ วันสารทเดือนสิบจังหวัดนราธิวาส 

          ในการนี้ได้เชิญ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมและชี้แจง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสจัดทำรายละเอียดกิจกรรมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสให้ความเห็นชอบ ๒ เรื่อง คือ วันสารทเดือนสิบ และการจัดพิธีทอดกฐิน ต่อไป


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,118