การระวังชี้แนวเขตที่ธรณีสงฆ์ วัดเขาเข็มทอง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

          วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกิิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินที่ธรณีสงฆ์ให้กับวัดเขาเข็มทอง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมกับนายช่างรังวัดสำนักงานที่ดิน อำภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,100